Kampweg 142 A
2990 Wuustwezel

Telefoon:
03 291 86 40

Kampweg 142 A
2990 Wuustwezel

Telefoon:
03 291 86 40

Uw kapoen in veilige handen

Alle kindjes welkom in ons kinderdagverblijf in Wuustwezel

Minicrèche Zwilly-Zwolly

Minicrèche Zwilly-Zwolly is zonder twijfel het leukste kinderdagverblijf in Wuustwezel en de hele provincie Antwerpen! Tijdens uw werkuren is uw kleine kapoen in de veilige handen van ons professioneel opvoedersteam. Kinderen van twee maanden tot en met zes jaar oud kunnen de hele dag bij ons spelen, slapen en leren. Bovendien voorzien we het leukste speelgoed, zachte bedjes en een gezonde voeding. Ook proberen we zoveel mogelijk met de kindjes naar buiten te gaan om een frisse neus op te halen.

Aangenaam vertoeven in onze crèche

Bij minicrèche Zwilly-Zwolly brengen we een hele dag door met uw kindje. Daarover communiceren we ook helder en open naar alle ouders. Knutselen, zingen, zwemmen, … Er valt vanalles te beleven in ons kinderdagverblijf, en dit van zeven tot zeven. Bij ons halen ze elke dag hun hartje op! Wanneer het nodig is, kunnen de kindjes ook een dutje doen of iets eten als ze honger hebben. Peuters en kleuters beginnen de dag met een lekker ontbijtje, ’s middags geven we hen een broodmaaltijd. Zo schuiven ze ’s avonds nog met mama en papa aan tafel voor een warme maaltijd. Meer over onze werkwijze en de dagindeling vindt u verder op onze website.

Apart babyhoekje

Voor baby’tjes hebben we een apart hoekje bij minicrèche Zwilly-Zwolly. Iedere dag krijgen de kleinste rakkers van ons een heerlijk verse aardappelmaaltijd en een fruitpapje. In ons heen-en-weerboekje communiceren we dagelijks over de ontwikkeling van uw baby.

Bij minicrèche Zwilly-Zwolly kiest u voor een veilige en betrouwbare opvang voor uw kapoen. Zo kunt u met een gerust hart gaan werken. Neem snel contact op om te bekijken of er nog plaatsjes vrij zijn bij minicrèche Zwilly-Zwolly.

Tarieven

De tarieven van ons kinderdagverblijf worden bepaald aan de hand van het IKG-systeem van Kind en Gezin. Deze tarieven zijn gebaseerd op uw inkomen en worden jaarlijks herberekend.

Dagverloop

De dagindeling van onze crèche verloopt steeds gestructureerd met voldoende tijd om te spelen, slapen en eten. Wij stemmen dit dagverloop in de mate van het mogelijke ook af op de specifieke noden van uw kindje.

Hoe werken het IKG-systeem en de tarieven voor naschoolse opvang

Een lach op het gezicht van uw kind, daar doen we het voor! Opvang van alle kinderen van twee maanden tot en met zes jaar gebeurt volgens het IKG-systeem in Wuustwezel bij minicrèche Zwilly-Zwolly. Dit is een systeem dat opgevolgd wordt door Kind en Gezin.

IKG/IKT-bijdrage van Kind en Gezin

Om een plaatsje voor uw kind te garanderen, betaalt u bij aanvang een waarborg. Nadat uw kapoen een maand lang naar onze opvang is gekomen, betalen wij dit meteen terug. Wil u de opvang opzeggen? Doe dit dan schriftelijk, zeker drie maanden op voorhand. Alle betalingen verlopen via het IKG-systeem van Kind en Gezin. Zij verrekenen de IKG/IKT-bijdrage aan de hand van uw loon. Meer informatie hierover vindt u bij Kind en Gezin zelf.

Maar Zwilly-Zwolly is ook een naschoolse opvang voor uw kind! Hiervoor vragen wij geen waarborg. Ouders van kindjes in het kinderdagverblijf en van kleuters in de naschoolse opvang ontvangen een fiscaal attest.

Zowel bij de voor- als naschoolse opvang is de prijs gerelateerd aan het gezamenlijk gezinsinkomen. In ons kinderdagverblijf werken wij met IKG/IKT, dit wil zeggen inkomen gerelateerd. De prijs die u betaalt, is dus afhankelijk van uw inkomen. Deze bijdrage wordt jaarlijks herberekend, waarvan Kind en Gezin en het kinderdagverblijf u op de hoogte brengt. Dit dient u zelf te doen. Op www.kindengezin.be vraagt u de kindcode aan. Die kunt u vanaf de eerste dagopvang aanvragen. De kindcode ontvangt u direct via e-mail en kan u ook doormailen aan info@zwilly-zwolly.be. De kindcode dient u bij aanvang van de opvang aan ons af te geven, anders kunnen wij geen opvang verlenen.

  • Surf naar https://mijn.kindengezin.be/aanmelden. Wat heb je nodig? Je federaal token of je e-ID-kaart met je pincode, een kaartlezer en een eigen e-mailadres. 
  • Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan. Beantwoord alle vragen en het attest ontvangt u direct via e-mail.
  • Geef je attest inkomenstarief af in de kinderdagopvang of mail naar armandaholleman@hotmail.com.

Bij inschrijving wordt er een waarborg van 250 euro betaald aan het ZKDV Zwilly Zwolly te Wuustwezel. Voor gezinnen met een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen lager dan 27.411,71 euro in 2017 is dit maximumbedrag 50 euro. Bij betaling van de borg bent u zeker van het plaatsje voor uw kindje, dan staat het plaatsje vast.

Vanuit het principe ‘opvang reserveren is opvang betalen’ willen wij ouders sensibiliseren dat een opvangplan bindend is. Aangezien het kinderdagverblijf een plaatsje vrij houdt voor uw kindje is het ook belangrijk dat deze opvangplaats goed benut wordt. Dit geeft ons de kans de opvang goed te plannen en aan de vele kwaliteitscriteria te voldoen.

De opzeg dient steeds schriftelijk te gebeuren, dit met een aangetekende zending en minimum 2 maand op voorhand. Vergeet tevens niet te melden of u de waarborg terug wilt of deze wordt overgeplaatst naar een komend broertje of zusje. Als u binnen de 42 uur na inschrijving op zegt, krijgt u de gehele waarborg terug. Bij een plotse opzeg of na 42u na de inschrijving, kan u de waarborg niet terugvorderen. Tenzij een (ziekenhuisopname met) verklaring van de behandelend arts.

Als de einddatum wordt bereikt (de vaste datum of de situatie zoals vermeld bij de vermoedelijke einddatum), dan eindigt de overeenkomst automatisch.

Doordat wij gebruik maken van het IKG systeem, moeten wij ons houden aan een aantal voorrangsregels opgesteld door K&G.

1. voorrang voor gezinnen waarvoor kinderopvang noodzakelijk is in het kader van de werksituatie
2. voorrang voor alleenstaanden
3. voorrang voor gezinnen met een laag inkomen (bedrag wordt bepaald door de Vlaamse Regering)
4. voorrang voor pleegkinderen
5. voorrang voor kinderen van wie een broer of zus opgevangen wordt in het kinderdagverblijf

Minimaal 20% van alle kinderen die op jaarbasis opgevangen worden, zijn kinderen van gezinnen die minimaal beantwoorden aan 2 van de eerste 4 bovenstaande kenmerken.

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Die gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. Opgemaakte inlichtingenfiches over uw kindje zijn strikt vertrouwelijk.

ZKDV Zwilly Zwolly maakt gebruik van Facebook. De activiteiten van de dag of week worden hierop geplaatst vergezeld van enkele foto’s. Met persoonlijke meldingen kan er gebruik worden gemaakt van de chat-functie. Bij dezen vragen wij alle ouders vrienden te worden van onze Facebook-pagina. Wij communiceren ook via whatsapp. Wij maken een aparte groeps-app aan met de ouders en alle medewerkers. Dit doen we om de hele dag bereikbaar te zijn en zodat er leuke foto’s toegestuurd kunnen worden van het vermaak van uw kindje. Het heen en weer schriftje samen met de dagverloop wordt via mail bezorgd vanaf de kindjes worden opgehaald.

Vanwege de privacywet zijn wij verplicht uw toestemming te vragen voor publicitaire doeleinden. U kan wel of geen toestemming geven op het inschrijvingsformulier.

Voor elk kind dat naar de opvang komt maken wij een inlichtingenfiche. Hierin staan verschillende zaken waaronder naam, adres, ouders, eet- en slaapgewoonten, … Deze fiche kan u te allen tijde inkijken en verbeteren. Bij wijziging van adres, telefoon, … gelieve ons zo vlug mogelijk op de hoogte te stellen.>

  • Zomervakantie (2 weken)
  • Kerstvakantie (2 weken)
  • In het weekend op zondag
  • Belgische feestdagen

Onze jaarlijkse agenda wordt in januari aan iedereen meegedeeld.

Wij streven ernaar dat uw kindje een leuke en leerzame tijd krijgt in ons kinderdagverblijf. Dit doen we door een vaste dagregeling, afgestemd op de noden van uw kind. Wij houden het welbevinden van uw kindje te allen tijde in het oog. Naast verzorging en geborgenheid proberen we uw kind te stimuleren aan activiteiten mee te doen, zo helpen wij hen te groeien.

Flesvoeding dient u zelf mee te brengen. Het poeder zit afgewogen in potjes en de flesjes zijn al gevuld met water. Borstvoeding zit ook al in flesjes. De flesjes gaan op het einde van de dag terug mee naar huis. Deze zijn wel uitgespoeld, niet uitgewassen.

Wij vragen u te melden wanneer u uw kindjes voor het laatste eten heeft gegeven. Zo kunnen wij het ritme van uw kindje volgen.

Wanneer u start met het geven van groenten- en fruitpap, gelieve dit te melden. Indien u potjesvoeding verkiest of uw kindje een speciale voeding krijgt, dient u dit zelf mee te brengen.

Om 08u krijgen ze een ontbijtje met keuze uit rijstwafeltjes, beschuitjes, ontbijtkoekjes, krakertjes ,… Tussen 10.30u en 11.30u wordt een uitgebreide warme maaltijd geserveerd die van dag tot dag varieert. Om 15u volgt fruit(pap) met een boterham of koek (rijstwafel, cracker, …) Indien u dit wenst wordt er om 17.30u een extra boterham voorzien. De kinderen kunnen de hele dag water drinken. U mag ook een drinkbeker meegeven met drank voor uw kind. Indien u potjesvoeding verkiest of uw kindje een speciale voeding krijgt, dient u dit zelf mee te brengen.

Aangenaam vertoeven in onze crèche

De plaatsen in onze crèche en naschoolse opvang in Wuustwezel zijn beperkt. Reserveer daarom nu snel een plekje voor uw kapoenen! Ook als u een vraag heeft over ons kinderdagverblijf, kan u gerust even contact opnemen.

Het dagverloop in onze minicrèche

In onze minicrèche in Wuustwezel voelt uw kapoen zich meteen thuis! Terwijl u gaat werken, zijn al uw kinderen van twee maanden tot en met zes jaar welkom om met de andere kinderen van ons kinderdagverblijf de dag door te brengen. Dit kan op een veilige manier onder toezicht van ons professioneel team van opvoeders. Benieuwd hoe een dagverloop eruitziet bij minicrèche Zwilly-Zwolly?

Aangenaam vertoeven in onze crèche

Om 7u gaan de deuren van minicrèche Zwilly-Zwolly open. Alle kindjes zijn dan van harte welkom!
Om 8u krijgt iedereen een lekker licht ontbijt. De kindjes mogen een keuze maken uit rijstwafeltjes, beschuitjes, ontbijtkoekjes, …
Om 9u zijn onze baby’tjes alweer moe en is het tijd om terug naar dromenland te reizen. Omdat de behoefte aan slaap verschilt van kind tot kind, bekijken we dit tijdstip per kind apart.
Om 11u is het tijd voor een warme maaltijd die we met alle kindjes gezellig samen verorberen. Op het menu: patatjes!
Om 12u komt het zandmannetje eens langs voor al onze peuters en kleuters. Tijd voor een middagdutje!

Aangenaam vertoeven in onze crèche

Al wakker? Dan krijgen deze kindjes om 13.30u een koekje als ze dat willen.
Een stukje fruit kan er ook wel bij, dit serveren we ergens tussen 14.30u en 16u. Wie nog een plaatsje over heeft, krijgt er nog een boterham bij. De baby’s krijgen van ons een fruitpapje. Voor hen is het opnieuw tijd om te gaan slapen.
De kindjes die er om 18u nog steeds zijn, krijgen nog een extra boterham om hun buikjes te vullen.
Tussendoor in dit dagverloop spelen onze bengels natuurlijk zoveel mogelijk en beleven ze een leuke tijd bij minicrèche Zwilly-Zwolly in Wuustwezel. Hier leren ze ook alles wat een kindje nodig heeft.

Hoe gaan we te werk in onze crèche?

Onze crèche in Wuustwezel staat bekend als een plek waar kinderen zich echt thuis kunnen voelen. Alle kinderen van twee maanden tot en met zes jaar zijn hier in goede handen.

De leukste plek voor uw kind

Waar maakt uw kind zijn eerste vriendjes? Bij ons kinderdagverblijf natuurlijk! U kunt met een gerust hart gaan werken, want uw kind is de hele dag in de goede handen van ons professionele team. Ravotten met andere kinderen, op tijd en stond een deugddoend dutje, een lekker en gezond hapje, … Uw kind komt echt niets tekort bij ons! Bovendien is minicrèche Zwilly-Zwolly een uiterst veilige en gezellige omgeving.

Onze werkwijze

Volgens ons huisreglement ontvangen we de kindjes minstens twee dagen per week in onze kinderopvang. Als het kindje naar de kleuterschool mag, dan kan uw kapoen hier ook nog terecht vanaf één dag per week. Dit is bijvoorbeeld aan te raden om af en toe eens een dutje te kunnen doen. Zo went uw spruit beter aan de nieuwe school. Ook is het mogelijk om enkel opvang aan te vragen tijdens de vakantieperiodes.

We starten elke dag vanaf 7 uur ’s ochtends.  Er staan telkens enkele grotere en kleine activiteiten op het programma, zoals zingen en knutselen, of samen bellenblazen. Op vaste momenten staan er dutjes ingepland, maar voor de kleinsten onder ons bekijken we per kind wanneer ze er nood aan hebben. Afhalen van uw kleine sloeber kan ten laatste om 19 uur. We communiceren dan ook even naar u als ouder over de ontwikkelingen van uw kind.

Opgelet: wanneer uw kind persoonlijke spullen meebrengt naar onze crèche dienen deze gelabeld te zijn. Zo kunnen we makkelijk achterhalen welk materiaal, kleding, speelgoed en noem maar op bij welk kind hoort.

Bekijk hier enkele foto’s van onze kinderopvang

Neem contact op met minicrèche Zwilly-Zwolly

Terwijl u overdag gaat werken, kunnen uw kinderen van twee maanden tot en met zes jaar iedere dag bij ons terecht, van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds. Ze ravotten er met hun vriendjes, krijgen lekkere en gezonde maaltijden en worden op een veilige manier te slapen gelegd. Ons professioneel opvoedingsteam is de hele dag met hen bezig!

Hebt u verdere vragen voor minicrèche Zwilly-Zwolly in Wuustwezel of wenst u een plekje te reserveren? Twijfel dan niet langer en vul onderstaand contactformulier in. We reageren dan zo spoedig mogelijk.